Γραφτά – Δύο Λόγια για το Βιβλίο

  Το πρώτο μου βιβλίο. Σαράντα ποιήματα, σελίδες ογδόντα. Έκδοση το 1976, με δικά μου έξοδα, σε πεντακόσια αντίτυπα, από τα οποία έχω σήμερα μόλις τρία στο αρχείο μου. Ούτε διανοήθηκα να πάω σε εκδότη. Πολλά από αυτά τα έγραψα στη διάρκεια της δικτατορίας (1967-74) και είναι άμεσα επηρεασμένα από το κλίμα της εποχής, πράγμα.. Περισσότερα…