Μη φεύγετε κύριε Ευχέτη – Δύο Λόγια για το Βιβλίο

Το 11ο βιβλίο μου. Σελίδες 280. Έκδοση (Λιβάνης) το 2008. Άρχισα να το γράφω το 2006 και τα στοιχεία του δεν είναι βιογραφικά, αλλά βεβαίως βασίζονται σε μνήμες βιωμένων καταστάσεων και όχι περιστατικών. Το έργο αποτελεί κράμα μυθιστορίας, δοκιμιακού λόγου και ποίησης. Άξονα του βιβλίου αποτελεί ο διάλογος ενός ηλικιωμένου ποιητή (Μιχαήλ Ευχέτης) και ενός.. Περισσότερα…