Ο Γ. Δουατζής γράφει για την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ στο hartismag.gr

«Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να μην απελπίζομαι». Θυμά­μαι τη με­γα­θυ­μία της, την απου­σία συ­μπλεγ­μά­των, τα οποία δια­θέ­τουν εν αφθο­νία άλ­λοι αρ­τι­με­λείς, πα­ρά την ανα­πη­ρία της. Θυ­μά­μαι το παι­δι­κό της γέ­λιο, τα νυ­χτε­ρι­νά τη­λε­φω­νή­μα­τα με τις εν­θου­σιώ­δεις κρι­τι­κές, το εφη­βι­κό βλέμ­μα ανα­μο­νής μιας επι­βρά­βευ­σης, τις ατα­ξί­ες να φά­ει δεύ­τε­ρο γλυ­κό, τις αθώ­ες πο­νη­ριές να απο­σπά­σει.. Περισσότερα…