Προς Δέκα Επιστολή ‘Τα Ανεπίδοτα’ 2003 – Δύο Λόγια για το Βιβλίο

Είναι το έκτο βιβλίο μου (σελίδες 100, σχήμα 24 x 15 εκατοστά) και βγήκε σε δυο εκδόσεις. Η πρώτη στον “Κάκτο” το 2002 και η δεύτερη στον “Εξάντα” το 2004. Το βιβλίο αυτό, αποτελεί “προέκταση” του προηγούμενου “Προς Δέκα Επιστολή”, με την έννοια ότι προστέθηκαν τέσσερις ακόμα επιστολές οι οποίες είχαν μεν αποδέκτη, δεν επιδόθηκαν.. Περισσότερα…